Alvin Ghesquiere

Ik ben Alvin Ghesquiere.
Ik ben een student toegepaste psychologie uit de Ba groep.

Ons project is zicht op cultuur een zijproject van licht en liefde.
We zullen het hebben over cultuurmogelijkheden voor blinde mensen.

[Oriëntatie van blinden in Groninger binnenstad.word]

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro.

Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek (viWTA), Vlaams Parlement,viWTA Dossier nr. 14, 1011 Brussel,2008

'klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License