Artikel Annelies

Artikel

SYNTHESE ARTIKEL

Het besproken artikel gaat over een nieuwe optische variabele kunstlens, gemaakt van vloeibaar kristal, ontwikkeld bij de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Het zou kunnen dienen om, wanneer het nog niet een werkelijke toepassing krijgt in het menselijk oog, als nieuw optisch systeem om oogafwijkingen te meten en een manier om oogpatiënten te laten zien hoe ze na operatief inbrengen van een nieuwe lens zullen gaan zien. Het kan betekenen dat in de toekomst brillen en voorlopige lenzen zouden kunnen vervangen worden. Dr. Vdovin medewerker aan het project en bekend oogarts, geeft zelf enkele toelichtingen en plannen naar de toekomst om de lens verder uit te werken. Een kleine historiek, vorderingen in de technologie, werking van de lens en de research ernaar wordt uitvoering besproken, alsook enkele oogaandoeningen en complicaties.

REFERENTIE

MOLS B. Kleine wisselspanning verandert eigenschappen. Optisch variabele kunstlens schiet menselijk oog te hulp. In: Delft integraal, februari, 2005.

MIJN 3 VRAGEN AAN DE SPECIALIST

1. Hoe komt u tot de ontdekking om vloeibaar kristal te integreren in de lens?
2. Wanneer kwam er voor het eerst een doorbraak in het onderzoek?
3. Welke probleemstelling zette u aan om een nieuwe lens te onwikkelen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License