Citaat Ulrike

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro."

DE PAUW E., PLEYSIER S., & VAN LOOY J. (Ea.). Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gaming. viWTA, Brussel, 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License