Korte Synthese

De meeste taken in het dagelijks leven vereisen een zeker minimum aan gezichtsvermogen, vooral wanneer daarbij eisen aan de productiviteit worden gesteld. Bij de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid zijn keurende instanties veelal vertrouwd met de schema's en weloverwogen reken– en combineerregels zoals die van de American Medical Association (AMA)–Guides to the Evaluation of Permanent Impairment (1993). De AMA–Guides worden in Nederland door vrijwel alle particuliere verzekeraars gehanteerd. In WAO–zaken daarentegen geldt een ander verzekeringscriterium: de verdiencapaciteit. Deze wordt doorgaans vastgesteld in samenspraak met arbeidsdeskundigen en is vaak maar beperkt gerelateerd aan de omvang van de (visuele) stoornis. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het model belasting/belastbaarheid. Het denken in dit model vereist een andere hantering van deze oogheelkundige gegevens.

Powerpoint-presentatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License