Ruth Cooleman

Ik ben Ruth Cooleman en zit in het eerste jaar toegepaste psychologie. Ik werk ook mee aan het project Licht en Liefde. Ik vind het een interessant onderwerp omdat ik er nog helemaal niet veel over weet. Ik ben dan ook erg benieuwd naar wat er allemaal komen zal en ben blij dat ik nog veel zal bijleren.

Hieronder vind je mijn artikeltaak, mijn synthese en mijn powerpoint.

artikeltaak
synthese artikel
powerpoint artikel

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro.

klik hier voor volledige publicatie

WYDOOGHE B. Game on! We krijgen er niet genoeg van viWTA, (cjsm) , 2008, 31 p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License