Tijdschrifttitels

Hier vindt u verschillende titels van vaktijdschriften i.v.m. visuele beperking:

- Presentatietraining bij blinde en slechtziende ervaringsdeskundigen : een cahier.
- Blind- en slechtziendheid bij kinderen en hun spel- en bewegingsmogelijkheden
- Ik zie het wel : blind door het leven.
- De mogelijkheden van ergotherapie in het aanpassingsproces bij personen met een verworven slechtziendheid of blindheid.
- Een blind vertrouwen in het duister / Jansseune, Sofie en Vanhilderson, Nicky ; promotor : Brigitte Grillet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License