Verslag 3

Verslag 3 ‘Licht en Liefde’, donderdag 10 december 2009, Hantal.
Voorzitter: Sanne Foulon
Verslaggever: Roosevelt Hooge
Verslag:
Dit is het verslag van de 3e vergadering over ‘Licht en Liefde’.
Alvin Ghesquiere was afwezig. Al de andere leden waren aanwezig en ook de docent van ICT ( B. Wydooghe).

Hoofdpunten:
1. Zijproject
2. Taakverdeling zijproject
3. WIKI
4. Afspraken
5. Volgende vergadering en voorlopige agendapunten.

1. We hadden met de groep besloten om naast ons project ook nog een zijproject te doen. Er werd gebrainstormd over mogelijk zijprojecten: - een filmpje maken
- een quiz maken
- een infobrochure samenstellen
- een inlevingdag in een lagere school
Na een lange discussie en een stemming werd er besloten om een inlevingsdag in een lagere school als zijproject te nemen.
Ideeën daarover kunnen op wiki worden geplaatst in ‘het forum’.

2. Voorlopige taakverdeling zijproject:
- Het zoeken van een lagere school die wil meewerken: Rayane Ghozli en Mira Gits
- Informatie zoeken over blind en slechtziend zijn: Jolien Cloet, Jolien Goethals, Michael Hamers
- Klaarzetten en opruimen: heel de groep.

3. WIKI:
Docent B. Wydooghe is ons wat meer komen vertellen over onze wikiopdracht. Er konden ook vragen gesteld worden.
Wat we allemaal moeten doen staat op Sadan onder stappenplan (link: http://sadan.wikidot.com/hoofdopdracht ). Daar staan de verschillende stappen met wat er met onze wiki moet gebeuren. In stap 4 van het stappenplan zit een collectieve opdracht.
Voor de duidelijkheid: - de oefenboeken van ICT op onze wiki zetten is VERPLICHT
- er moet geen persoonlijke wiki gemaakt worden
Voor verdere informatie over de oefenboeken kun je terecht bij B. Wydooghe in lokaal 101.

4. Afspraken:
- Op woensdag 16 december komt heel de klas naar ICT om aan de WIKI te werken.
- Op vrijdag 18 december komt heel de klas nog eens samen om verder te werken aan de WIKI. Dit vindt plaats het 5&6e uur ( eerste 2uren na de middag) in de bibliotheek.
- Ideeën voor de inlevingsdag worden op de WIKI geplaatst in ‘ het forum’.
- Vragen bedenken over handicapmodellen word naar de volgende les verplaatst.

5. Volgende vergadering en voorlopige agendapunten:
- De volgende vergadering vind plaats op 17 december in het Hantal.
- Voorlopige agendapunten: - vragen bedenken over handicapmodellen
- extra achtergrond informatie zoeken over ons thema
- onderwerpen voor tijdens de vergadering

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License